"<\/a>
\n
<\/i><\/a><\/div>\n
\n \n \n \n \n <\/path>\n <\/path>\n <\/path>\n <\/path>\n <\/g>\n <\/svg>\n <\/i>\n
\u062c\u0645\u0639\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0635\u0631\u0627\u0641\u064a\u0646 \u0627\u0644\u064a\u0645\u0646\u064a\u064a\u0646 Yemeni Exchangers Association<\/span><\/a><\/div>\n\n\n\n
<\/div>\n<\/a>\n
‏\u0635\u0648\u0631\u0629 \u0645\u0646 Dr Nabil Alhadha<\/div>\n\n